Slovník


Professor privatus

Význam: Súkromný profesor
Preklad:
   Slovak - Súkromný profesor
   Old Hungarian - Magántanár

Professor religionis

Význam: Profesor náboženstva
Preklad:
   Slovak - Profesor náboženstva
   German - Religionsprofessor
   Old Hungarian - Vallástanár

Professor scholae commercialis

Význam: Profesor obchodnej školy
Preklad:
   Slovak - Profesor obchodnej školy
   Old Hungarian - Kereskedelmi iskolai tanár

Professor scholae oeconomicae

Význam: Profesor gazdovskej školy
Preklad:
   Slovak - Profesor gazdovskej školy
   German - Landwirtschaftsschullehrer
   Old Hungarian - Gazdasági iskolai tanár

Professor scholae superioris

Význam: Akademický profesor
Preklad:
   Slovak - Akademický profesor
   German - Hochschulprofessor
   Old Hungarian - Főiskolai tanár

Professor scholarum mediarum

Význam: Profesor stredných škôl
Preklad:
   Slovak - Profesor stredných škôl
   Old Hungarian - Középiskolai tanár

Professor theologiae

Význam: Profesor teológie
Preklad:
   Slovak - Profesor teológie
   German - Theologieprofessor
   Old Hungarian - Hittanár

Professor universitatis

Význam: Univerzitný profesor
Preklad:
   Slovak - Univerzitný profesor
   German - Universitätsprofessor
   Old Hungarian - Egyetemi tanár

Professor universitatis privatus

Význam: Súkromný univerzitný profesor
Preklad:
   Slovak - Súkromný univerzitný profesor
   German - Universitatsprivatdozent
   Old Hungarian - Egyetemi magántanár

Professor universitatis technicae

Význam: Profesor polytechniky
Preklad:
   Slovak - Profesor polytechniky
   Old Hungarian - Műegyetemi tanár

Professor, scholae realis

Význam: Profesor reálky
Preklad:
   Slovak - Profesor reálky
   Old Hungarian - Reáliskolai tanár

proflurium

Význam: hnačka
Preklad:
   Slovak - hnačka
   Czech - průjem
   English - diarrhea
   German - Durchfall
   Hungarian - hasmenés

promulgatio

Význam: ohlášky
Preklad:
   Slovak - ohlášky
   Czech - ohlášky
   English - banns
   German - Aufgebot
   Hungarian - házasság kihirdetése

pronepos

Význam: pravnuk
Preklad:
   Slovak - pravnuk
   Czech - pravnuk
   English - great-grandson
   German - Urenkel
   Hungarian - unoka fia

proneptis

Význam: pravnučka
Preklad:
   Slovak - pravnučka
   Czech - pravnučkou
   English - great-granddaughter
   German - Urenkelin
   Hungarian - unoka leánya

Propola

Význam: Maloobchodník
Preklad:
   Slovak - Maloobchodník
   Old Hungarian - Kiskereskedő

Proprietarius officinae typographicae

Význam: Majiteľ tlačiarne
Preklad:
   Slovak - Majiteľ tlačiarne
   Old Hungarian - Nyomdatulajdonos

Proprietarius theatri neuropastorum

Význam: Majiteľ bábkového divadla
Preklad:
   Slovak - Majiteľ bábkového divadla
   German - Mariottentheaterbesitzer
   Old Hungarian - Bábszinháztulajdonos

Prostatitis

Význam: Zápal prostaty
Preklad:
   Slovak - Zápal prostaty
   Czech - Zánět prostaty
   English - Inflammation of the prostate gland
   German - Entzündung der Vorsteherdrüse
   Old Hungarian - Dülmirigylob

Prostratio fulminis

Význam: Zasiahnutie bleskom
Preklad:
   Slovak - Zasiahnutie bleskom
   Czech - Zasažení bleskem
   English - Lightning
   German - Blitzschlag
   Old Hungarian - Villámcsapás

Protocollista

Význam: Zapisovateľ
Preklad:
   Slovak - Zapisovateľ
   German - Protokollführer
   Old Hungarian - Iktató

Protocollista senatus iudiciarii

Význam: Zapisovateľ senátu
Preklad:
   Slovak - Zapisovateľ senátu
   Old Hungarian - Tanácsjegyző

Protomedicus

Význam: Vrchný lekár
Preklad:
   Slovak - Vrchný lekár
   German - Oberarzt
   Old Hungarian - Főorvos

Protomedicus stabalis

Význam: Hlavný štábny lekár
Preklad:
   Slovak - Hlavný štábny lekár
   German - Oberstabsarzt
   Old Hungarian - Főtörzsorvos

Protomensor

Význam: Hlavný inžinier
Preklad:
   Slovak - Hlavný inžinier
   German - Oberingenieur
   Old Hungarian - Főmérnök

Protonotarius apostölicus

Význam: Apoštolský protonotár
Preklad:
   Slovak - Apoštolský protonotár
   German - Apostolischer Protonotär
   Old Hungarian - Apostoli főjegyző

Protorevísor

Význam: Vrchný revízor
Preklad:
   Slovak - Vrchný revízor
   German - Oberrevisor
   Old Hungarian - Fővizsgáló

Protosecretarius

Význam: Hlavný tajomník
Preklad:
   Slovak - Hlavný tajomník
   German - Generalsekretär
   Old Hungarian - Főtitkár

Protothecarius

Význam: Hlavný knihovník
Preklad:
   Slovak - Hlavný knihovník
   German - Oberbibliothekar
   Old Hungarian - Főkönyvtáros

Provincialis

Význam: Provinciál
Preklad:
   Slovak - Provinciál
   Old Hungarian - Tartományi főnök (szerzetes)

provisa

Prídavné meno Význam: zaopatrená (sviatostami)
Preklad:
   Slovak - zaopatrená (sviatostami)
   Czech - zaopatřená (svátostmi)
   English - sustenance
   German - Nahrung (Sakramente)
   Hungarian - táplálékot (szentségek)

Provisor pharmacopoealis

Význam: Lekárnický pomocník
Preklad:
   Slovak - Lekárnický pomocník
   German - Apothekergehilfe
   Old Hungarian - Gyógyszerészsegéd

Proxeneta commercialis

Význam: Obchodný agent
Preklad:
   Slovak - Obchodný agent
   Old Hungarian - Kereskedelmi ügynök

Psaltes

Význam: Harfista
Preklad:
   Slovak - Harfista
   German - Harfner
   Old Hungarian - Hárfás

Psaltria

Význam: Harfistka
Preklad:
   Slovak - Harfistka
   German - Harfnerin
   Old Hungarian - Hárfásnő

Psychiater

Význam: Psychiater
Preklad:
   Slovak - Psychiater
   German - Irrenarzt
   Old Hungarian - Elmegyógyász

Ptochotrophus

Význam: Správca útulku pre chudobných
Preklad:
   Slovak - Správca útulku pre chudobných
   Old Hungarian - Szegényházi gondnok

Puella scholaris

Význam: Školáčka
Preklad:
   Slovak - Školáčka
   German - Schulmädchen
   Old Hungarian - Iskolásleány

puella \ puer

Význam: Dievča \ chlapec (využitie: často v stĺpci Meno uvedené pri nepomenovanom mŕtvo narodenom dieťati, ale aj pri uvedení stavu pri sobáši, či úmrtí)
Preklad:
   Slovak - Dievča \ chlapec (využitie: často v stĺpci Meno uvedené pri nepomenovanom mŕtvo narodenom dieťati, ale aj pri uvedení stavu pri sobáši, či úmrtí)
   English - girl \ boy ( usage: in the name column to indicate an unnamed stillborn child )
   German - Mädchen/Junge
   Hungarian - leány/ifjú, legény

puer

Význam: chlapec
Preklad:
   Slovak - chlapec
   Czech - chlapec
   English - boy
   German - Junge
   Hungarian - fiúgyermek

Puer scholaris

Význam: Školák
Preklad:
   Slovak - Školák
   German - Schulknabe
   Old Hungarian - Iskolásfiú

pueri

Význam: chlapci
Preklad:
   Slovak - chlapci
   Czech - dítě
   English - child
   German - Jungen
   Hungarian - gyermek

puerpea

Význam: matka
Preklad:
   Slovak - matka
   Czech - matka
   English - mother
   German - Mutter
   Hungarian - anya

Puerperium

Význam: Šestonedelie
Preklad:
   Slovak - Šestonedelie
   Czech - Šestinedělí
   English - Childbed
   German - Kindbett
   Old Hungarian - Gyermekágy

Puparius

Význam: Bábkár
Preklad:
   Slovak - Bábkár
   German - Puppenmacher
   Old Hungarian - Bábgyáros

pupilla

Význam: sirota dievča
Preklad:
   Slovak - sirota dievča
   Czech - sirotek dívka
   English - orphan girl
   German - Waisenmädchen
   Hungarian - gyámleány

pupillus

Význam: sirota chlapec
Preklad:
   Slovak - sirota chlapec
   Czech - sirotek chlapec
   English - orphan boy
   German - Waisenjunge
   Hungarian - gyámfiú

Purgator calceorum

Význam: Čistič obuvi
Preklad:
   Slovak - Čistič obuvi
   German - Schuhputzer
   Old Hungarian - Cipőtisztitó

Purgator caminorum

Význam: Kominár
Preklad:
   Slovak - Kominár
   Old Hungarian - Kéményseprő

Purgator viarum

Význam: Cestár
Preklad:
   Slovak - Cestár
   Old Hungarian - Útkaparó

Puteárius

Význam: Studniar
Preklad:
   Slovak - Studniar
   Old Hungarian - Kútásó

Pyaemia

Význam: Hnis krvi
Preklad:
   Slovak - Hnis krvi
   Czech - Hnis krve
   English - Blood pus
   German - Bluteiter
   Old Hungarian - Vérgeny

quadragesimus

Význam: štyridsiaty
Preklad:
   Slovak - štyridsiaty
   Czech - čtyřicátý
   English - fortieth
   German - vierzigste
   Hungarian - negyvenedik

quadraginta

Význam: štyridsať
Preklad:
   Slovak - štyridsať
   Czech - čtyřicet
   English - forty
   German - vierzig
   Hungarian - negyven

quadringentesimus

Význam: štyristý
Preklad:
   Slovak - štyristý
   Czech - čtyřistý
   English - four hundredth
   German - vierhundertste
   Hungarian - 400th

quadringenti

Význam: štyristo
Preklad:
   Slovak - štyristo
   Czech - čtyři sta
   English - four hundred
   German - vierhundert
   Hungarian - négyszáz

Quaesitor

Význam: Vyšetrujúci sudca
Preklad:
   Slovak - Vyšetrujúci sudca
   Old Hungarian - Vizsgálóbiró

Quaestor circumforaneus

Význam: Podomový obchodník
Preklad:
   Slovak - Podomový obchodník
   German - Hausierer
   Old Hungarian - Házaló

quartus

Význam: štvrtý
Preklad:
   Slovak - štvrtý
   Czech - čtvrtý
   English - fourth
   German - vierte
   Hungarian - negyedik

quartus decimus

Význam: štrnásty
Preklad:
   Slovak - štrnásty
   Czech - čtrnáctý
   English - fourteenth
   German - vierzehnte
   Hungarian - tizennegyedik

quattuor

Význam: štyri
Preklad:
   Slovak - štyri
   Czech - čtyři
   English - four
   German - vier
   Hungarian - négy

quattuordecim

Význam: štrnásť
Preklad:
   Slovak - štrnásť
   Czech - čtrnáct
   English - fourteen
   German - vierzehn
   Hungarian - tizennégy

quindecim

Význam: pätnásť
Preklad:
   Slovak - pätnásť
   Czech - patnáct
   English - fifteen
   German - fünfzehn
   Hungarian - tizenöt

quingentesimus

Význam: päťstý
Preklad:
   Slovak - päťstý
   Czech - pětistý
   English - five hundredth
   German - fünfhundertste
   Hungarian - 500th

quingenti

Význam: päťsto
Preklad:
   Slovak - päťsto
   Czech - pět set
   English - five hundred
   German - fünfhundert
   Hungarian - ötszáz

quinquagesimus

Význam: päťdesiaty
Preklad:
   Slovak - päťdesiaty
   Czech - padesátý
   English - fiftieth
   German - fünfzigste
   Hungarian - ötvenedik

quinquaginta

Význam: päťdesiat
Preklad:
   Slovak - päťdesiat
   Czech - padesát
   English - fifty
   German - fünfzig
   Hungarian - ötven

quinque

Význam: päť
Preklad:
   Slovak - päť
   Czech - pět
   English - five
   German - fünf
   Hungarian - öt

quintus

Význam: piaty
Preklad:
   Slovak - piaty
   Czech - pátý
   English - fifth
   German - fünfte
   Hungarian - ötödik

quintus decimus

Význam: pätnásty
Preklad:
   Slovak - pätnásty
   Czech - patnáctý
   English - fifteenth
   German - fünfzehnte
   Hungarian - tizenötödik

rabies

Význam: besnota
Preklad:
   Slovak - besnota
   Czech - vzteklina
   English - rabies
   German - Tobsucht, Tollwut
   Hungarian - veszettség
   Old Hungarian - ebdüh, víziszony

Rachitis

Význam: Krivica
Preklad:
   Slovak - Krivica
   Czech - Křivice
   English - rickets
   German - Englische Krankheit
   Old Hungarian - Angolkór

Rainerius

Význam: Rajner
Preklad:
   Slovak - Rajner
   Czech - Rajner
   English - Rainer
   German - Rainer
   Old Hungarian - Rajner

Raphael

Význam: Rafael
Preklad:
   Slovak - Rafael
   Czech - Rafael
   English - Raphael
   German - Raphael
   Old Hungarian - Ráfael

Ratiarius

Význam: Pltník
Preklad:
   Slovak - Pltník
   Old Hungarian - Tutajos

Ratiocinarius supremus

Význam: Hlavný účtovník
Preklad:
   Slovak - Hlavný účtovník
   German - Oberrechnungsführer
   Old Hungarian - Főszámvevő

Rationarius cassae parsimonialis

Význam: Účtovník sporiteľne
Preklad:
   Slovak - Účtovník sporiteľne
   Old Hungarian - Takarékpénztári könyvelő

Rationarius ministerialis

Význam: Ministerský účtovník
Preklad:
   Slovak - Ministerský účtovník
   Old Hungarian - Miniszteri számtiszt

Rationarius practicans

Význam: Účtovný praktikant
Preklad:
   Slovak - Účtovný praktikant
   Old Hungarian - Számgyakornok

Rationarius supremus

Význam: Hlavný kníhvedúci
Preklad:
   Slovak - Hlavný kníhvedúci
   German - Oberbuchhalter
   Old Hungarian - Főkönyvelő

Rationista oeconomicus

Význam: Hospodársky účtovník
Preklad:
   Slovak - Hospodársky účtovník
   Old Hungarian - Számtartó

Rationum exactor

Význam: Účtovník
Preklad:
   Slovak - Účtovník
   Old Hungarian - Számvevő

Raymundus

Význam: Rajmund
Preklad:
   Slovak - Rajmund
   Czech - Rajmunda
   English - Raimund
   German - Raimund
   Old Hungarian - Rajmund

Rcaks

Význam:
Preklad:

Rebecca

Význam: Rebeka
Preklad:
   Slovak - Rebeka
   Czech - Rebeka
   English - Rebecca
   German - Rebekka
   Old Hungarian - Rebekka

Rector instituti obstetricii

Význam: Správca babskej školy (pre pôrodné baby)
Preklad:
   Slovak - Správca babskej školy (pre pôrodné baby)
   German - Hebammenanstaltsverwalter
   Old Hungarian - Bábaképzőintézeti igazgató

Rector seminarii

Význam: Rektor seminára
Preklad:
   Slovak - Rektor seminára
   Old Hungarian - Papnevelőintézeti igazgató

Rector universitatis technicae

Význam: Správca polytechniky
Preklad:
   Slovak - Správca polytechniky
   Old Hungarian - Műegyetemi kormányzó

Redactor

Význam: Redaktor
Preklad:
   Slovak - Redaktor
   Old Hungarian - Szerkesztő

Redactor ephemeridum

Význam: Redaktor
Preklad:
   Slovak - Redaktor
   Old Hungarian - Lapszerkesztő

Redactor ephemeridum primus

Význam: Hlavný redaktor
Preklad:
   Slovak - Hlavný redaktor
   German - Chefredakteur
   Old Hungarian - Főszerkesztő

Redemptor architecticus

Význam: Stavebný podnikateľ
Preklad:
   Slovak - Stavebný podnikateľ
   German - Bauunternehmer
   Old Hungarian - Építészeti vállalkozó

Refector ahenorum

Význam: Opravár kotlov
Preklad:
   Slovak - Opravár kotlov
   Old Hungarian - Üstfoltozó

Referens

Význam: Referent
Preklad:
   Slovak - Referent
   German - Referent
   Old Hungarian - Előadó

Referens militaris

Význam: Vojenský referent
Preklad:
   Slovak - Vojenský referent
   Old Hungarian - Katonai előadó

Referens personalis

Význam: Osobný referent
Preklad:
   Slovak - Osobný referent
   Old Hungarian - Személyügyi előadó

Referens processualis

Význam: Okresný referent
Preklad:
   Slovak - Okresný referent
   German - Bezirksreferent
   Old Hungarian - Járási előadó

Referens rerum iustitiae

Význam: Súdny referent
Preklad:
   Slovak - Súdny referent
   German - Justizreferent
   Old Hungarian - Igazságügyi előadó

Referens rerum scholasticarum

Význam: Školský referent
Preklad:
   Slovak - Školský referent
   German - Schulreferent
   Old Hungarian - Iskolaügyi előadó

Referens technicus

Význam: Technický referent
Preklad:
   Slovak - Technický referent
   Old Hungarian - Műszaki előadó
#