Officialis superior

Význam: Vrchný oficiál
Preklad:
   Slovak - Vrchný oficiál
   German - Oberofficial
   Old Hungarian - Főtiszt (hivatalnok)

Podobné slová

Officialis viae ferreae


Navrhnite zmenu/doplnenie slova