Blog

Staňte sa expertom a zostavte si rodokmeň rodiny

Za posledné roky sme stretli veľa ľudí, ktorí sa nás pýtali, ako sa stať odborníkom na genealógiu, ako zostaviť rodokmeň priezviska... Kdekto si povie, "Kiežby som mohol tvoj rozum naliať do svojej hlavy.." Každý by chcel byť expertom. Na tom nie je nič zlé. No problém je v tom, ak sa chce stať expertom za jednu noc. Stať sa skutočným expertom si totiž vyžaduje veľa práce a úsilia. To, kým vás expert okúzli množstvom vedomostí a zručností, si z jeho strany vyžaduje každodenný tréning a nepretržité úsilie.

Odborníkom sa však môže stať každý. Dokonca aj vy. Môžete sa stať expertom pri bádaní po vašej rodinnej histórii a zostaviť profesionálny rodokmeň predkov, pokiaľ ste ochotní dodržiavať týchto päť krokov:
  1. Musíte byť zapálení pre vec a mať konkrétny cieľ.
  2. Naštudujte si základné princípy a stratégie genealogického výskumu.
  3. Oboznámte sa so základnými zdrojmi a typmi záznamov a kroník, ktoré sú potrebné pri genealogickom bádaní.  
  4. Venujte dostatok času každodennému štúdiu. Čítajte prípadové štúdie známych expertov. Zožente si učiteľa (experta genealóga), ktorý vám pomôže pochopiť záznamy a kroniky. Spolupracujte s inými bádateľmi, ktorí pracujú na podobných projektoch.
  5. Nevzdávajte sa!
 
Proces pri spoľahlivom genealogickom výskume sa nezmenil. Zmenila sa len technológia, zvýšil sa prístup k záznamom a naša možnosť používať tieto prostriedky rozumne je väčšia ako kedykoľvek predtým.
 
Zhromaždené údaje a dokumenty sa hľadajú ľahšie. Následne môžete zverejniť svoj rodokmeň online Dávajte si však pozor na fakt, že s nástupom počítačov a zdieľaných databáz sa okrem dobrých výskumov stále množia aj tie chybné. A preto sú dnes viac ako kedysi žiadaní skutočne dobrí genealogickí odborníci, aby uviedli veci na pravú mieru a pomohli správne používať svetové záznamy a dokumenty.

Genealogický inštitút Slovenska sa venuje rozvoju odbornej genealógie. Jedným spôsobom, ako si zvýšiť svoju odbornosť je navštíviť genealogický kurz, ktorý organizuje inštitút. Nájdete tam ponuku kurzu, ktorý sa zameriava na zásady genealógie, základné zdroje, technológie a záznamy používané na správne zdokumentovanie a overenie výskumu. Naučíme vás používať online zdroje, bezplatné aj spoplatnené stránky, mikrofilmy a digitálne záznamy dostupné cez FamilySearch, ako aj postupy pri bežnom výskume.
 
Stať sa expertom genealógom nie je ani pre ľudí so slabým srdcom, ani pre netrpezlivých. Vieme to veľmi dobre a chceme vám v tomto úsilí pomáhať. Aj keď ide do tuhého, nevzdávajte sa a vydržte! Navštívte genealogické fórum, kde môžete požiadať o radu a naučiť sa niečo nové o tom, ako zistiť svoj rodokmeň.

Dátum, čas, čísla

Dnes sme zvyknutí, že vzdialenosť, objem či hmotnosť meriame v desiatkovej sústave. Používame meter, liter, gram a ich násobky či zlomky. Pri tvorbe rodokmeňa sa v historických súpisoch, urbároch a iných dokumentoch stretávame s mierami ako dlaň, palec, či päsť. Ako vidno, onou mierou všetkých vecí bolo ľudské telo, ono aj dnes si človek ľahšie predstaví dĺžku “päť palcov” ako “13 centimetrov”. Miery pritom dlho neboli zjednotené. Míľa bola uhorská aj rakúska. V slovníku nájdete detailné informácie o starých mierach, váhach, číselnej sústave a označení dátumov

Nemoci, príčiny úmrtia

Zbierka archaických medicínskych pojmov, ich starých a moderných definícií používaných prevažne na území Uhorska (dnešné Maďarsko, Slovensko, časť Chorvátska, Rumunska, Poľska... ). Príčiny smrti, ktoré zachytávajú cirkevné matriky zomrelých, ale aj v matriky narodených najčastejšie z obdobia 18. a 19. storočia. Slovník obsahuje dnes zvláštne lekárske pojmy (XX) a označenia chorôb (XX) používané v starých dokumentoch, nemocničných záznamoch a úmrtných listoch. 

Mená a príbuzenské vzťahy

Na území Uhorska nebolo neobvyklé, že sa niekto narodil ako Stephanus, oženil ako István, prvé dieťa mal ako Štefan. Genealogický slovník Genedict obsahuje najčastejšie formy krstných mien najmä v ich latinských, maďarských, nemeckých a slovenských formách. Rovnako nájdete vysvetlené a preložené rodinné väzby a vzťahy. Vďaka slovníku tak ľahko zistíte, o koho išlo, ak sa v starých záznamoch spomína XX, XX alebo XX. 

Staré povolania, majetkové stavy, sociálne statusy

Niekoľko stoviek termínov z dávno zabudnutých povolaní, pracovných pozícií a sociálnych statusov. Ako sa postupne mení svet, mení sa aj svet práce – niektoré povolania vznikajú (XX), iné upadajú do zabudnutia (XX). Pri skúmaní histórie našich predkov je dôležité vedieť, čím boli, ako sa živili. Poskytne nám to cenné informácie o ich každodennom živote, sociálnom postavení. V niektorých prípadoch to môže objasniť aj pôvod priezviska.