Nemoci, príčiny úmrtia

Zbierka archaických medicínskych pojmov, ich starých a moderných definícií používaných prevažne na území Uhorska (dnešné Maďarsko, Slovensko, časť Chorvátska, Rumunska, Poľska... ). Príčiny smrti, ktoré zachytávajú cirkevné matriky zomrelých, ale aj v matriky narodených najčastejšie z obdobia 18. a 19. storočia. Slovník obsahuje dnes zvláštne lekárske pojmy (XX) a označenia chorôb (XX) používané v starých dokumentoch, nemocničných záznamoch a úmrtných listoch.