Dátum, čas, čísla

Dnes sme zvyknutí, že vzdialenosť, objem či hmotnosť meriame v desiatkovej sústave. Používame meter, liter, gram a ich násobky či zlomky. Pri tvorbe rodokmeňa sa v historických súpisoch, urbároch a iných dokumentoch stretávame s mierami ako dlaň, palec, či päsť. Ako vidno, onou mierou všetkých vecí bolo ľudské telo, ono aj dnes si človek ľahšie predstaví dĺžku “päť palcov” ako “13 centimetrov”. Miery pritom dlho neboli zjednotené. Míľa bola uhorská aj rakúska. V slovníku nájdete detailné informácie o starých mierach, váhach, číselnej sústave a označení dátumov