sex

Význam: šesť
Preklad:
   Slovak - šesť
   Czech - šest
   English - six
   German - sechs
   Hungarian - hat

Slová z rovnakej oblasti

unus
octogesimus
Junius
nonaginta
ducentesimus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova