sexagesimus

Význam: šesťdesiaty
Preklad:
   Slovak - šesťdesiaty
   Czech - šedesátý
   English - sixtieth
   German - sechzigste
   Hungarian - hatvanadik

Podobné slová

senex


Navrhnite zmenu/doplnenie slova