Citharista

Význam: Hráč na citaru
Preklad:
   Slovak - Hráč na citaru
   German - Zitterspieler
   Old Hungarian - Citerás

Podobné slová

Coctor aceti


Navrhnite zmenu/doplnenie slova