Director scholae realis

Význam: Správca reálky
Preklad:
   Slovak - Správca reálky
   Old Hungarian - Reáliskolai igazgató


Navrhnite zmenu/doplnenie slova