Professor archigymnasii

Význam: Profesor hlavného gymnázia
Preklad:
   Slovak - Profesor hlavného gymnázia
   German - Obergymnasialprofessor
   Old Hungarian - Főgimnáziumi tanár

Podobné slová

Professor gymnasii


Navrhnite zmenu/doplnenie slova