vicesimus secundus

Význam: dvadsiaty druhý
Preklad:
   Slovak - dvadsiaty druhý
   Czech - dvacátý druhý
   English - twenty-second
   German - zweiundzwanzigste

Podobné slová

vicesimus quintus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova