Slovník


Parotitis epidemica

Význam: Epidém príušnej žľazy
Preklad:
   Slovak - Epidém príušnej žľazy
   Czech - Epidem příušní žlázy
   English - Inflammation of the ear gland
   German - Entzündung der Ohrendrüse
   Old Hungarian - Járványos fültőmirigylob

partus

Význam: narodenie, pôrod
Preklad:
   Slovak - narodenie, pôrod
   Czech - narození, porod
   English - birth, childbirth
   German - Geburt, Entbindung
   Hungarian - szülés

parv., parvulus, parvula

Význam: malý, nedonosený, narodený s malou váhou
Preklad:
   Slovak - malý, nedonosený, narodený s malou váhou
   Czech - malý, nedonošeným, narozen s malou váhou
   English - small, premature, born with low weight
   German - Frühgeborene
   Hungarian - pici, kicsiny, picike, kis súllyal született

parvus

Význam: mladý
Preklad:
   Slovak - mladý
   Czech - mladý
   English - young
   German - jungen
   Hungarian - fiatal

Pastinator

Význam: Okopávač vinice
Preklad:
   Slovak - Okopávač vinice
   Old Hungarian - Szőlőkapás

Pastor equorum

Význam: Pastier koní
Preklad:
   Slovak - Pastier koní
   German - Rosshirt
   Old Hungarian - Csikós

pastor pecorum

Význam: pastier dobytka
Preklad:
   Slovak - pastier dobytka
   English - cattle herder

Pastor vaccarum

Význam: Pastier kráv
Preklad:
   Slovak - Pastier kráv
   Old Hungarian - Tehénpásztor

Pastoranimarum

Význam: Duchovný pastier
Preklad:
   Slovak - Duchovný pastier
   Old Hungarian - Lelkipásztor

pater

Význam: otec
Preklad:
   Slovak - otec
   Czech - otec
   English - father
   German - Vater
   Hungarian - apa

pater ignotus

Význam: otec neznámy
Preklad:
   Slovak - otec neznámy
   Czech - otec neznámý
   English - Father unknown
   German - Vater unbekannt
   Hungarian - apa ismeretlen

pater illegitimus

Význam: nelegitímny otec
Preklad:
   Slovak - nelegitímny otec
   Czech - nelegitimní otec
   English - illegitimate father
   German - unehelichen Vater
   Hungarian - törvénytelen apa

pater recte

Význam: Správny otec (použitie: pri oprave nesprávne zapísaného otcovho mena, alebo určenie aliasu)
Preklad:
   Slovak - Správny otec (použitie: pri oprave nesprávne zapísaného otcovho mena, alebo určenie aliasu)
   Old Slovak - test
   English - correct father (usage: to correct misspelling of father's name or identify alias? )

patrina

Význam: krstná matka
Preklad:
   Slovak - krstná matka
   Czech - kmotra matka
   English - godfather's mother
   German - Pate Mutter
   Hungarian - keresztanya

patrini

Význam: krstní rodičia
Preklad:
   Slovak - krstní rodičia
   Czech - kmotři
   English - Godfathers
   German - Paten
   Hungarian - keresztszülők

patrini fuerunt

Význam: krstní rodičia
Preklad:
   Slovak - krstní rodičia
   Czech - křestní rodiče

patrinus

Význam: krstný otec
Preklad:
   Slovak - krstný otec
   Czech - kmotr
   English - godfather
   German - Pate
   Hungarian - keresztapa

Patronus

Význam: Patrón
Preklad:
   Slovak - Patrón
   Old Hungarian - Kegyúr

patrueles

Význam: deti otcovho brata
Preklad:
   Slovak - deti otcovho brata
   Czech - děti otcova bratra
   English - father's brother's children
   German - Vaters Bruder Kinder
   Hungarian - két atyafinak gyermekei

patruus

Význam: strýko, otcov brat
Preklad:
   Slovak - strýko, otcov brat
   Czech - strýc, otcův bratr
   English - uncle, brother, father
   German - Onkel, Bruder, Vater
   Hungarian - apai nagybáty

Patvarista

Význam: Justičný praktikant
Preklad:
   Slovak - Justičný praktikant
   German - Rechtspraktikant
   Old Hungarian - Joggyakornok

Paula

Význam: Paula
Preklad:
   Slovak - Paula
   Czech - Paula
   English - Paula
   German - Paula
   Old Hungarian - Paula

Paulina

Význam: Paulina
Preklad:
   Slovak - Paulina
   Czech - Paulina
   English - Pauline
   German - Pauline
   Old Hungarian - Paulina

Paulinus

Význam: Pavlin
Preklad:
   Slovak - Pavlin
   Old Hungarian - Pálos

Paulus, Paulinus

Význam: Pavol, Pavel
Preklad:
   Slovak - Pavol, Pavel
   German - Paul
   Hungarian - Pali, Palcsi, Palika, Palcsika
   Old Hungarian - Pál

Pectinarius

Význam: Hrebenár
Preklad:
   Slovak - Hrebenár
   German - Kammacher
   Old Hungarian - Fésűs

Pecuarius

Význam: Chovateľ dobytka
Preklad:
   Slovak - Chovateľ dobytka
   Old Hungarian - Marhatenyésztő

Pedellus

Význam: Školský sluha
Preklad:
   Slovak - Školský sluha
   German - Pedell
   Old Hungarian - Iskolaszolga

pedes

Podstatné meno Význam: pešiak, peší vojak

Preklad:
   Slovak - pešiak, peší vojak

   Old Slovak - infanterista
   Czech - pěšák, příslušník infanterie
   English - infantryman, foot soldier, pawn
   German - Infanterist, Grenadier
   Hungarian - gyalogos

Pellarius

Význam: Kušnier
Preklad:
   Slovak - Kušnier
   Old Hungarian - Szűcs

pellifex, pellio

Podstatné meno Význam: kožušník
Preklad:
   Slovak - kožušník
   Czech - kožešník
   English - furrier
   German - r Kürschner
   Hungarian - szűcs

pellium tinctor

Podstatné meno Význam: farbiar koží, kožušín
Preklad:
   Slovak - farbiar koží, kožušín

Penicularius

Význam: Kefár
Preklad:
   Slovak - Kefár
   Old Hungarian - Kefekötő

pensionatus

Význam: penzista
Preklad:
   Slovak - penzista
   Hungarian - nyugalmazott

peradolescens

Význam: úplne mladý
Preklad:
   Slovak - úplne mladý
   Czech - úplně mladý
   English - very young
   German - sehr jung
   Hungarian - egészen fiatal

Perceptor cassae bancalis

Význam: Pokladník banky
Preklad:
   Slovak - Pokladník banky
   German - Bankkassierer
   Old Hungarian - Bankpénztárnok

Perceptor cassae ferrovialis

Význam: Železničný pokladník
Preklad:
   Slovak - Železničný pokladník
   German - Eisenbahnkassier
   Old Hungarian - Vasuti pénztáros

Perceptor cassae fundationum piarum

Význam: Pokladník fondov z milodarov
Preklad:
   Slovak - Pokladník fondov z milodarov
   Old Hungarian - Kegyesalapitványi pénztárnok

Perceptor cassae officii tributarii

Význam: Pokladník berného (daňového) úradu
Preklad:
   Slovak - Pokladník berného (daňového) úradu
   German - Steuerkassierer
   Old Hungarian - Adóhivatali pénztárnok

Perceptor cassae officii tributarii generalis

Význam: Vrchný pokladník berného (daňového) úradu
Preklad:
   Slovak - Vrchný pokladník berného (daňového) úradu
   German - Obersteuerkassier
   Old Hungarian - Adóhivatali főpénztárnok

Perceptor cassae parsimonialis

Význam: Pokladník sporiteľne
Preklad:
   Slovak - Pokladník sporiteľne
   Old Hungarian - Takarékpénztári pénztárnok

Perceptor cassae salinariae

Význam: Pokladník soľného úradu
Preklad:
   Slovak - Pokladník soľného úradu
   Old Hungarian - Sóbányahivatali pénztárnok, Sótárnok

Perceptor pontatici

Význam: mýtnik (na moste)
Preklad:
   Slovak - mýtnik (na moste)
   German - Brückenzolleinnehmer
   Old Hungarian - Hídvámszedő

Peregrinus ignotus

Význam: Neznámy cudzinec
Preklad:
   Slovak - Neznámy cudzinec
   German - Unbekannter Fremdling
   Old Hungarian - Ismeretlen idegen

perendie

Význam: pozajtra
Preklad:
   Slovak - pozajtra
   Czech - pozítří
   English - day after tomorrow
   German - übermorgen
   Hungarian - holnapután

Pericarditis

Význam: Zápal osrdcovníka
Preklad:
   Slovak - Zápal osrdcovníka
   Old Slovak - Zápal srdečnika
   Czech - Zánět srdečnika
   English - Pericarditis
   German - Herzbeutelentzündung
   Old Hungarian - Szívburoklob

Perill. ac G. D.

Význam: veľactený a urodzený pán (šľachtic)
Preklad:
   Slovak - veľactený a urodzený pán (šľachtic)
   Hungarian - Vitézlő és Nemzetes

Perillustris

Význam: hrdina, veľactený
Preklad:
   Slovak - hrdina, veľactený
   Hungarian - vitézlő

Periostitis

Význam: Zápal okostice
Preklad:
   Slovak - Zápal okostice
   Czech - Zánět okostice
   English - Periostitis
   German - Knochenhautentzündung
   Old Hungarian - Csonthártyalob

Peritonitis

Význam: Zápal pobrušnice
Preklad:
   Slovak - Zápal pobrušnice
   Czech - Zánět pobřišnice
   English - Peritonitis
   German - Bauchfellentzündung
   Old Hungarian - Hashártyalob

Perspicilliarius

Význam: Optik
Preklad:
   Slovak - Optik
   Old Hungarian - Látszerész

pertussis

Význam: čierny kašeľ
Preklad:
   Slovak - čierny kašeľ
   Czech - černý kašel
   English - whooping cough
   German - Blauhusten
   Hungarian - szamárköhögés
   Old Hungarian - szamárköhögés

Petronilla

Význam: Petronella, Petronela
Preklad:
   Slovak - Petronella, Petronela
   Czech - Petronelovi, Petronela
   English - Petronilla
   German - Petronilla
   Old Hungarian - Petronella

Petrus

Význam: Peter
Preklad:
   Slovak - Peter
   German - Peter
   Hungarian - Peti, Petike
   Old Hungarian - Péter

Pharmacopola

Význam: Lekárnik
Preklad:
   Slovak - Lekárnik
   German - Apotheker
   Old Hungarian - Gyógyszerész

Philipp(us)

Význam: Filip
Preklad:
   Slovak - Filip
   German - Philipp
   Hungarian - Fülöpke
   Old Hungarian - Fülöp

Phlebitis

Význam: Zápal ciev
Preklad:
   Slovak - Zápal ciev
   Czech - Zánět cév
   English - Blood vessel inflammation
   German - Blutaderentzündung
   Old Hungarian - Érlob

Phlegmone

Význam: Zápal podkožného väziva
Preklad:
   Slovak - Zápal podkožného väziva
   Czech - Zánět podkožního vaziva
   English - Inflammation of the tissue
   German - Entzündung des Zellgewebes
   Old Hungarian - Bőralatti kötőszövet lobja

Photographista

Význam: Fotograf
Preklad:
   Slovak - Fotograf
   German - Photograph
   Old Hungarian - Fényképész

phthysis

Význam: tuberkulóza, TBC
Preklad:
   Slovak - tuberkulóza, TBC
   Czech - tuberkulóza, TBC
   English - tuberculosis, TB
   German - Tuberkulose, TBC
   Hungarian - tuberkulozis, tüdőgümőkór, tbc
   Old Hungarian - aszály, aszkór, szárazbetegség, sorvadás, tüdősorvadás, tüdővész, tüdőbaj, görvény, görvényk

Phtysis bronchialis

Význam: Tuberkulóza priedušnice
Preklad:
   Slovak - Tuberkulóza priedušnice
   Czech - TBC průdušnice
   English - Tracheal tuberculosis
   German - Luftröhrenschwindsucht
   Old Hungarian - Légcsősorvadás

Phtysis laringea

Význam: TBC hrtanu
Preklad:
   Slovak - TBC hrtanu
   Czech - TBC hrtanu
   English - Laryngeal tuberculosis
   German - Kehlkopfschwindsucht
   Old Hungarian - Gégesorvadás

physicus

Význam: lekár
Preklad:
   Slovak - lekár
   Hungarian - orvos

Physicus primus

Význam: Vrchný župný lekár
Preklad:
   Slovak - Vrchný župný lekár
   Old Hungarian - Tiszti főorvos

Piarista

Význam: Piarista
Preklad:
   Slovak - Piarista
   Old Hungarian - Kegyesrendi

Pictor

Význam: Maliar
Preklad:
   Slovak - Maliar
   German - Maler
   Old Hungarian - Festő

Pictor bestiarum

Význam: Maliar zvierat
Preklad:
   Slovak - Maliar zvierat
   German - Tiermaler
   Old Hungarian - Állatfestő

Pictor imaginarius

Význam: Maliar portrétov
Preklad:
   Slovak - Maliar portrétov
   German - Porträtmaler
   Old Hungarian - Arcképfestő

Pictor parietarius

Význam: Maliar izieb
Preklad:
   Slovak - Maliar izieb
   Old Hungarian - Szobafestő

Pictor scenarius

Význam: Dekoračný maliar
Preklad:
   Slovak - Dekoračný maliar
   German - Dekorationsmaler
   Old Hungarian - Diszletfestő

Pictrix

Význam: Maliarka
Preklad:
   Slovak - Maliarka
   German - Maierin
   Old Hungarian - Festőnő

Pigmentarius

Význam: Farbiar
Preklad:
   Slovak - Farbiar
   German - Farbenhandler
   Old Hungarian - Festékkereskedő

Pignerator

Význam: Záložník
Preklad:
   Slovak - Záložník
   Old Hungarian - Zálogos

pileator

Význam: klobučník
Preklad:
   Slovak - klobučník
   Hungarian - kalapos

Piscarius

Význam: Obchodnik s rybami
Preklad:
   Slovak - Obchodnik s rybami
   German - Fischhändler
   Old Hungarian - Halkereskedő

Piscator

Význam: Rybár
Preklad:
   Slovak - Rybár
   German - Fischer
   Old Hungarian - Halász

Pistor mellarius

Význam: Pernikár
Preklad:
   Slovak - Pernikár
   Old Hungarian - Mézeskalácsos

Pistula intestinorum

Význam: črevná fistula
Preklad:
   Slovak - črevná fistula
   Czech - střevní píštěl
   English - intestinal fistula
   German - Gedärmenfistel
   Old Hungarian - Bélsipoly

Pius

Význam: Pius
Preklad:
   Slovak - Pius
   Czech - Pius
   English - Pius
   German - Pius
   Old Hungarian - Pius

Plaga

Význam: Sečná rana
Preklad:
   Slovak - Sečná rana
   Czech - Sečná rána
   English - Chop wound
   German - Hiebwunde
   Old Hungarian - Ütött seb

plebei

Význam:
Preklad:

plebejus (plebeius) /plebeja (plebeia)

Význam: neurodzený/neurodzená
Preklad:
   Slovak - neurodzený/neurodzená
   Hungarian - nemtelen

pleuritis

Význam: zápal pohrudnice
Preklad:
   Slovak - zápal pohrudnice
   English - pleurisy
   Hungarian - mellhártyalob
   Old Hungarian - öklelet

pleuritis spuria

Význam: nepravý zápal pohrudnice
Preklad:
   Slovak - nepravý zápal pohrudnice
   Hungarian - oldalnyilalás

Plumbarius

Význam: Olovník
Preklad:
   Slovak - Olovník
   Old Hungarian - Ólomöntő

pneumonia

Podstatné meno Význam: zápal pľúc
Preklad:
   Slovak - zápal pľúc
   Czech - zápal plic
   English - pneumonia
   German - Lungenentzündung
   Hungarian - tüdőgyulladás
   Old Hungarian - senyvedés

Poëta

Význam: Básnik
Preklad:
   Slovak - Básnik
   Old Hungarian - Költő

Poëta lyricus

Význam: Lyrik
Preklad:
   Slovak - Lyrik
   German - Liederdichter
   Old Hungarian - Dalköltő

pokolvár

Podstatné meno Význam:
Preklad:
   Old Slovak - čierny puchier

Politicus

Význam: Štátnik, politik
Preklad:
   Slovak - Štátnik, politik
   German - Staatsmann
   Old Hungarian - Államférfi

Politor gemmarum

Význam: Brusič drahokamov
Preklad:
   Slovak - Brusič drahokamov
   German - Edelsteinschleifer
   Old Hungarian - Drágakőköszörűs

Polytechnicus

Význam: Študent polytechniky
Preklad:
   Slovak - Študent polytechniky
   Old Hungarian - Műegyetemi hallgató

Pomarius

Význam: Ovocinár
Preklad:
   Slovak - Ovocinár
   German - Obsthändler
   Old Hungarian - Gyümölcskereskedő

Ponderator

Význam: Majster na váhe
Preklad:
   Slovak - Majster na váhe
   Old Hungarian - Mázsamester

Popinator ferroviarius

Význam: Staničný krčmár
Preklad:
   Slovak - Staničný krčmár
   German - Eisenbahnrestaurateur
   Old Hungarian - Vasuti vendéglős

pór

Podstatné meno Význam: sedliak, roľník
Preklad:
   Slovak - sedliak, roľník

Portarius

Význam: Vrátnik
Preklad:
   Slovak - Vrátnik
   Old Hungarian - Kapus

Portitor

Význam: Prievozník
Preklad:
   Slovak - Prievozník
   Old Hungarian - Révész

Possessor

Podstatné meno Význam: Majiteľ
Preklad:
   Slovak - Majiteľ
   Czech - majitel
   English - owner
   German - Besitzer
   Hungarian - tulajdonos
   Old Hungarian - Birtokos
#