sexus

Význam: pohlavie
Preklad:
   Slovak - pohlavie
   Czech - pohlaví
   English - sex
   German - Sex
   Hungarian - nem

Podobné slová

sex
masculinus sexus
sessio

Slová z rovnakej oblasti

Athanasia
Eleonora
Methodius
Adelhais
Jonas


Navrhnite zmenu/doplnenie slova