sessio

Význam: usadlosť, poddanská usadlosť, majer
Preklad:
   Slovak - usadlosť, poddanská usadlosť, majer
   Czech - usedlost, poddanské usedlost, majer
   English - homestead, homestead liege, Majer
   German - Hof, Gehöft liege, Majer
   Hungarian - jobbágytelek

Podobné slová

sex
sexus
sessionatus

Slová z rovnakej oblasti

conjus
Ottilia
Brigitta
virgo
Gabriel


Navrhnite zmenu/doplnenie slova