mater

Význam: matka
Preklad:
   Slovak - matka
   Czech - matka
   English - mother
   German - Mutter
   Hungarian - anya

Slová z rovnakej oblasti

Geysa, Geyza
Sophia
Angela
Thecla
Crescentia


Navrhnite zmenu/doplnenie slova