plebei

Význam:
Preklad:

Slová z rovnakej oblasti

campi custor
actionarius
plebei
coloni


Navrhnite zmenu/doplnenie slova