puella \ puer

Význam: Dievča \ chlapec (využitie: v stĺpci Meno uvedené pri nepomenovanom mŕtvo narodenom dieťati)
Preklad:
   Slovak - Dievča \ chlapec (využitie: v stĺpci Meno uvedené pri nepomenovanom mŕtvo narodenom dieťati)
   English - girl \ boy ( usage: in the name column to indicate an unnamed stillborn child )
   German - Mädchen/Junge
   Hungarian - leány/ifjú, legény

Podobné slová

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Slová z rovnakej oblasti

Lazarus
Endreas
Rosanna
Ignatius
Salome


Navrhnite zmenu/doplnenie slova