puella \ puer

Význam: Dievča \ chlapec (využitie: často v stĺpci Meno uvedené pri nepomenovanom mŕtvo narodenom dieťati, ale aj pri uvedení stavu pri sobáši, či úmrtí)
Preklad:
   Slovak - Dievča \ chlapec (využitie: často v stĺpci Meno uvedené pri nepomenovanom mŕtvo narodenom dieťati, ale aj pri uvedení stavu pri sobáši, či úmrtí)
   English - girl \ boy ( usage: in the name column to indicate an unnamed stillborn child )
   German - Mädchen/Junge
   Hungarian - leány/ifjú, legény

Podobné slová

Neboli nájdené žiadne záznamy.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova