Notarius ordinarius

Význam: Hlavný notár
Preklad:
   Slovak - Hlavný notár
   German - Obernotar
   Old Hungarian - Főjegyző


Navrhnite zmenu/doplnenie slova