Redactor ephemeridum

Význam: Redaktor
Preklad:
   Slovak - Redaktor
   Old Hungarian - Lapszerkesztő


Navrhnite zmenu/doplnenie slova