quinquaginta

Význam: päťdesiat
Preklad:
   Slovak - päťdesiat
   Czech - padesát
   English - fifty
   German - fünfzig
   Hungarian - ötven

Slová z rovnakej oblasti

vespere
octavus
nonagesimus
octoginta
pridie


Navrhnite zmenu/doplnenie slova