praedium

Význam: osada, usadlosť
Preklad:
   Slovak - osada, usadlosť
   Czech - osada, usedlost
   English - settlement, homestead
   German - Siedlung, Heimstätte
   Hungarian - puszta

Podobné slová

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Slová z rovnakej oblasti

Sara
Justina
Alphonsus
sponsa
partus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova