Minister studiorum

Význam: Minister národnej osvety
Preklad:
   Slovak - Minister národnej osvety
   Old Hungarian - Közoktatásügyi miniszter

Podobné slová

Magister ustrinae


Navrhnite zmenu/doplnenie slova