Magister ustrinae

Význam: Hutný majster
Preklad:
   Slovak - Hutný majster
   Old Hungarian - Kohómester

Podobné slová

Minister studiorum


Navrhnite zmenu/doplnenie slova