centum

Význam: sto
Preklad:
   Slovak - sto
   Czech - sto
   English - a/one hundred
   German - (ein)hundert
   Hungarian - száz

Slová z rovnakej oblasti

unus
sex
quindecim
sescentesimus
sexaginta


Navrhnite zmenu/doplnenie slova