colonus

Význam: roľník (vo význame poddaného hospodáriaceho na aspoň 1/8 usadlosti)
Preklad:
   Slovak - roľník (vo význame poddaného hospodáriaceho na aspoň 1/8 usadlosti)
   English - farmer who owns land (inhabitant in general? )
   Hungarian - gazda, földműves, mezőgazdasági termelő
   Old Hungarian - pór


Navrhnite zmenu/doplnenie slova