admodum reverendus

Význam: veľadôstojný, velebný (v oslovení, k titulom)
Preklad:
   Slovak - veľadôstojný, velebný (v oslovení, k titulom)
   Hungarian - főtisztelendő


Navrhnite zmenu/doplnenie slova