Subprior

Význam: Zástupca predstaveného (kláštora)
Preklad:
   Slovak - Zástupca predstaveného (kláštora)
   German - Unterprior
   Old Hungarian - Alperjel

Podobné slová

Superior


Navrhnite zmenu/doplnenie slova