Director

Význam: Správca
Preklad:
   Slovak - Správca
   Old Hungarian - Kormányzó (intézeti)


Navrhnite zmenu/doplnenie slova