angina

Význam: angína pectoris (nemusí nevyhnutne odkazovať na dnešné použitie "bolesti na hrudníku" alebo "infarkt", pretože termín je tiež vidieť v evidencii detí, vtedy ide skôr o bežnú angínu)
Preklad:
   Slovak - angína pectoris (nemusí nevyhnutne odkazovať na dnešné použitie "bolesti na hrudníku" alebo "infarkt", pretože termín je tiež vidieť v evidencii detí, vtedy ide skôr o bežnú angínu)
   English - angina (may not necessarily refer to modern day usage of "chest pain" or "heart attack" because the term is also seen in records of children)
   Hungarian - mellkasi fájdalom

Podobné slová

Angina pectoris


Navrhnite zmenu/doplnenie slova