duodecim

Význam: dvanásť
Preklad:
   Slovak - dvanásť
   Czech - dvanáct
   English - twelve
   German - zwölf
   Hungarian - tizenkét

Podobné slová

decem
duodecimus
Dysmenia


Navrhnite zmenu/doplnenie slova