linea

Význam: vetva, pokolenie
Preklad:
   Slovak - vetva, pokolenie
   Czech - větev, pokolení
   English - branch, the tribe
   German - Zweig, der Stamm
   Hungarian - ág


Navrhnite zmenu/doplnenie slova