idem

Význam: ten istý, rovnaký
Preklad:
   Slovak - ten istý, rovnaký
   Czech - tentýž, stejný
   English - same, same
   German - same, same
   Hungarian - ugyanaz

Slová z rovnakej oblasti

Albina
Bogislaus
Malvina
Izidorus
Alfredus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova