dispensatus

Význam: dišpenzovaný (dišpenz - udelenie výnimky z cirkevného pravidla formou milosti;buď sa dišpenzoval počet povinných ohlášok pred sobášom, alebo nejaká prekážka manželstva, ako napr. príbuzenstvo)
Preklad:
   Slovak - dišpenzovaný (dišpenz - udelenie výnimky z cirkevného pravidla formou milosti;buď sa dišpenzoval počet povinných ohlášok pred sobášom, alebo nejaká prekážka manželstva, ako napr. príbuzenstvo)
   Czech - dišpenzovaný (dispens - udělení výjimky z církevního pravidla formou milosti;buď se dispenzovat počet povinných ohlášek před sňatkem, nebo nějaká překážka manželství, jako např.. příbuzenstvo)
   English - dispensation (dispensation - an exemption from the rules of the church through grace, either dispense with the announcements of the number of compulsory before marriage, marriage, or an obstacle, such as. kin)
   German - Dispens (Ausnahmegenehmigung -. eine Befreiung von den Regeln der Kirche durch die Gnade, entweder verzichten die Ankündigungen über die Anzahl der obligatorischen vor der Ehe, Heirat oder ein Hindernis, wie kin)
   Hungarian - akadály elhárítva (házasságnál)

Podobné slová

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Slová z rovnakej oblasti

Karola
Augusta
maritata
Cyrillus
Joachim(us)


Navrhnite zmenu/doplnenie slova