abavus

Význam: pradedo, predok mužského pohlavia (všeobecne)
Preklad:
   Slovak - pradedo, predok mužského pohlavia (všeobecne)
   Czech - pradědeček, předek mužského pohlaví (obecně)
   English - grandfather, male ancestor (in general)
   German - Großvater, männlichen Vorfahren (im allgemeinen)
   Hungarian - ős

Podobné slová

avus
Abbas


Navrhnite zmenu/doplnenie slova