ruricola

Podstatné meno Význam: roľník
Preklad:
   Slovak - roľník
   Czech - rolník
   English - rural, rustic
   German - r Bauer
   Hungarian - gazda, paraszt, földműves

Podobné slová

Rosalia


Navrhnite zmenu/doplnenie slova