iuratus assessor

Podstatné meno Meaning:
Translation:
   Slovak - nižší stoličný úradník podriadený slúžneho - prísediaci

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova