Operarius in officina chemica

Meaning:
Translation:
   Slovak - Robotník v chemickej továrni
   Old Hungarian - Vegyészeti gyári munkás

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova