cantor

Meaning:
Translation:
   Slovak - učiteľ
   Hungarian - kántor


Navrhnite zmenu/doplnenie slova