čo znamená oslovenie kontesa?


Slobodná dcéra grófa (gróf lat. comes).