uxor proe fati


vytrhnuté z kontextu, nedá sa jednoznačne určiť; uxor je manželka, fati je od slova fatus, ktoré má viac významov.