senator/consul oppidi


Preklad slova senator do slovenčiny - senátor, člen senátu

Preklad pojmu "consul oppidi" do slovenčiny - mestský konzul. Historicky pojem konzul pochádza z čias starovekého Ríma, kedy konzul bol jeden z najvyšších úradníkov v starorímskej republike. Neskôr tento termín označoval post jedného z najvyšších úradníkov vo Francúzsku v rokoch 1799 – 1804.