Regens convictus

Význam: Správca konviktu (konvikt = študentský výchovný ústav)
Preklad:
   Slovak - Správca konviktu (konvikt = študentský výchovný ústav)
   Old Hungarian - Konviktusi kormányzó

Podobné slová

Subregens convictus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova