Curator in manicomio

Význam: Správca ústavu liečebného pre choromyseľných
Preklad:
   Slovak - Správca ústavu liečebného pre choromyseľných
   German - Irrenanstaltsverwalter
   Old Hungarian - Elmegyógyintézeti igazgató

Podobné slová

Curator nosocomii


Navrhnite zmenu/doplnenie slova