Cauponaria

Význam: Krčmárka
Preklad:
   Slovak - Krčmárka
   Old Hungarian - Korcsmárosnő

Podobné slová

Ministratrix cauponaria


Navrhnite zmenu/doplnenie slova