puella \ puer

Meaning: girl \ boy ( usage: in the name column to indicate an unnamed stillborn child )
Translation:
   Slovak - Dievča \ chlapec (využitie: často v stĺpci Meno uvedené pri nepomenovanom mŕtvo narodenom dieťati, ale aj pri uvedení stavu pri sobáši, či úmrtí)
   English - girl \ boy ( usage: in the name column to indicate an unnamed stillborn child )
   German - Mädchen/Junge
   Hungarian - leány/ifjú, legény

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.

Words from the same category

adoptat
Cyprianus
Clotilda
Alanus
gradus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova