puella \ puer

Meaning: girl \ boy ( usage: in the name column to indicate an unnamed stillborn child )
Translation:
   Slovak - Dievča \ chlapec (využitie: v stĺpci Meno uvedené pri nepomenovanom mŕtvo narodenom dieťati)
   English - girl \ boy ( usage: in the name column to indicate an unnamed stillborn child )
   German - Mädchen/Junge
   Hungarian - leány/ifjú, legény

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.

Words from the same category

fili in lege
Irena
Silvester
Arthurius
Robertus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova