Čo znamená Néva


Pravdepodobne nie Néva, ale Név, čo je v maďarčine "meno": http://genedict.net/706-sk/nomen-noe/