Čo znamená výraz eorum fornices, vyskytuje sa v kolónke pri súpise židov?


Slová sú vytrhnuté z kontextu, takže skúste nám poslať tlačivo, povedzme na naše fórum: http://forum.geni.sk/index.php