saused


Keďže nevieme, z akého prostredia je dané slovo, iba sa domnievame, že je z českého prostredia vo význame sused.