povolanie : Ferifusoris udor


Zrejme ide o nesprávne prečítanie druhého slova, ktoré bude zrejme "uxor" (čomu nasvedčuje aj pád prvého podstatného mena. V takom prípade by to bolo "manželka odlievača železa"
Ferrifusor - http://genedict.net/1653-sk/ferrifusor/