maj


Neuviedli ste, v akej súvislosti a v akom jazyku. Pravdepodobne ide o skratku slova major.
V maďarčine znamená majer, v latinčine slovo znamená väčší, vyšší.